close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 19 maja 2017

  Rusza kolejna edycja Stypendiów im. Ignacego Łukasiewicza. Ten finansowany z polskich środków rządowych program umożliwia Wietnamczykom odbycie studiów w Polsce. Czekamy na zgłoszenia!

  W ramach programu oferowane są stypendia na bezpłatne studia II stopnia prowadzone w języku polskim (poprzedzone rocznym kursem przygotowawczym do podjęcia nauki w Polsce) oraz na studia III stopnia prowadzone w uczelniach publicznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Wysokość stypendium, z którego opłacane są koszty zakwaterowania i utrzymania, wynosi 1350 PLN miesięcznie.

   

  Stypendia oferowane na studia II stopnia (magisterskie) w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych poprzedzone rocznym kursem przygotowawczym do podjęcia nauki w Polsce. Wnioski należy składać do Ambasady RP w Hanoi, ul. Chua Mot Cot 3. Termin składania wniosków mija 23 czerwca 2017 r.

   

  Profil kandydata na studia II stopnia:

  - absolwent studiów I stopnia (studia ukończone w 2016 lub 2017 roku) lub student ostatniego roku studiów I stopnia w roku akademickim 2016/2017 prowadzonych w wyżej wymienionych obszarach nauk;

   

  Stypendia oferowane na studia III stopnia (doktoranckie) w następujących dziedzinach nauk: matematycznych, fizycznych, chemicznych, biologicznych, nauk o Ziemi, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Wnioski należy składać bezpośrednio poprzez polską uczelnię, na której aplikant planuje przygotować pracę doktorską. Termin składania wniosków mija 5 lipca 2017 r.

   

  Profil kandydata na studia III stopnia:

  - absolwent studiów magisterskich lub równoważnych ukończonych nie dawniej niż 3 lata temu (nie dotyczy osób już studiujących w Polsce);

  - preferowani będą absolwenci studiów magisterskich lub równoważnych ukończonych w kraju pochodzenia kandydatów (nie wyklucza to jednak możliwości ubiegania się o stypendium przez osoby posiadające dyplom ukończenia polskiej uczelni).

   

  Szczegółowa informacja do pobrania pod poniższym linkiem.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: