close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • KONTAKT

 • Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Hanoi
  3 Chua Mot Cot, Hanoi
  Telefon: (0084 24) 384 520 27
  Faks: (0084 24) 382 369 14
  Email: hanoi.amb.sekretariat@msz.gov.pl

   

  Wszelką korespondencję oficjalną prosimy kierować na powyższy e-mail.

  Jest to jednocześnie jedyny adres do korespondencji urzędowej z Ambasadą RP w Hanoi.
  Skrzynka e-mailowa obsługiwana jest w godzinach pracy placówki.

   

  Wyłącznie w sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji konsula poza godzinami urzędowania, 
  np. zgony, wypadki, aresztowania, prosimy o kontakt na numer telefonu alarmowego: 0084 988 017 475.

   


   


  Ambasada czynna jest od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.30. Ambasada jest nieczynna podczas polskich oraz wietnamskich świąt państwowych.

   

  Wejście dla interesantów w sprawach konsularnych znajduje się od strony ulicy Ba Huyen Thanh Quan.

   

  W sprawach wizowych interesanci przyjmowani są w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 8.30-12.00 oraz 13.00-15.00.

   

  W sprawach prawnych we wtorki w godzinach 8.30-12.00 oraz 13.00-15.00.

   

  Odbiór dokumentów (w tym wiz) w piątki w godzinach 9.00-11.00.

   

   

   


  Pokaż Poland MFA na większej mapie