close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • KONTAKT

 • Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Hanoi
  3 Chua Mot Cot, Hanoi
  Telefon: (0084 24) 384 520 27
  Faks: (0084 24) 382 369 14
  Email: hanoi.amb.sekretariat@msz.gov.pl

   

  Wszelką korespondencję oficjalną prosimy kierować na powyższy e-mail.

  Jest to jednocześnie jedyny adres do korespondencji urzędowej z Ambasadą RP w Hanoi.
  Skrzynka e-mailowa obsługiwana jest w godzinach pracy placówki.

   

  Wyłącznie w sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji konsula poza godzinami urzędowania, 
  np. zgony, wypadki, aresztowania, prosimy o kontakt na numer telefonu alarmowego: 0084 988 017 475.

   


   

  UWAGA: W dniach od 27 listopada do 1 grudnia  2017 r. urząd konsularny nie przyjmuje interesantów.


  Ambasada czynna jest od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.30. Ambasada jest nieczynna podczas polskich oraz wietnamskich świąt państwowych.

   

  Wejście dla interesantów w sprawach konsularnych znajduje się od strony ulicy Ba Huyen Thanh Quan.

   

  W sprawach wizowych interesanci przyjmowani są w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 8.30-12.00 oraz 13.00-15.00.

   

  W sprawach prawnych we wtorki w godzinach 8.30-12.00 oraz 13.00-15.00.

   

  Odbiór dokumentów (w tym wiz) w piątki w godzinach 9.00-11.00.

   

   

   


  Pokaż Poland MFA na większej mapie