close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • SPRAWY WIZOWE

 • Wizy wydaje się jako:

  * wizy Schengen

  * wizy krajowe

   

  Wiza Schengen oznaczona symbolem "C" - wiza wydawana przez państwo Schengen na tranzyt przez terytorium państw Schengen lub planowany pobyt na terytorium państw Schengen nieprzekraczający trzech miesięcy w dowolnym sześciomiesięcznym okresie, licząc od dnia pierwszego wjazdu na terytorium państw Schengen;

   

  Wiza krajowa   oznaczona symbolem "D" - uprawnia do wjazdu i ciągłego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kilku pobytów nastepujących po sobie, trwających łącznie dłużej niż 3 miesiące. Okres ważności wizy krajowej nie może przekroczyć 1 roku.

   

  Wnioski wizowe składa się osobiście wyłącznie po uprzednim zarejestrowaniu w systemie www.e-konsulat.gov.pl, z odpowiednim wyprzedzeniem, jednak nie wcześniej niż 3 miesiące przed planowaną datą podróży.

   

  Nie ma możliwości składania wniosków wypełnionych odręcznie i niezarejestrowanych w powyższym systemie.

   

  Nowe terminy na rejestrację wniosków wizowych w systemie e-konsulat otwierane są regularnie, aktualnie w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 8.00-8.15. Ze względu na duże zainteresowanie wizami do Polski nowe terminy otwierane są z minimum kilkutygodniowym wyprzedzeniem i nie jest możliwa rejestracja spotkania z dnia na dzień. Prosimy mieć to na uwadze przy planowaniu pobytu w Polsce i rozpoczynanie procedur wizowych odpowiednio wcześniej.

   

  Wszystkie dokumenty uzupełniające w języku wietnamskim powinny być przetłumaczone na język polski lub angielski.

   

  Informacja o prawach przysługujących osobom, których dane przetwarzane są w VIS: http://www.policja.pl/pol/sirene/prawo-osob-do-informac.

   

  WAŻNA INFORMACJA:

   

  Ambasada nie współpracuje z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie wizowym (np. pośrednictwo w umówieniu terminów spotkań wizowych, przygotowanie dokumentacji itp.) i kategorycznie odradza korzystanie z pośrednictwa osób trzecich. Mogą to być osoby, które utrudniają prawidłowe działanie systemu online i powodują trudności z zapisem na spotkanie dla innych obywateli Wietnamu, a legalność ich działań stoi pod znakiem zapytania. Ambasada informuje, że w przypadku stwierdzenia manipulacji przy rejestracji wniosków wizowych, takie wnioski nie będą przyjmowane.

   

  W przypadku powzięcia informacji o działaniach podmiotów oferujących usługi pośrednictwa wizowego stojących w sprzeczności z prawem, należy ten fakt zgłosić właściwym organom ścigania (np. policja, prokuratura).

   

  Ambasada przypomina, że jedyna obowiązująca opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego jest ponoszona w konsulacie i potwierdzana kwitkiem kasowym. Wysokość opłaty określona jest w tabeli opłat konsularnych. Ambasada nie pobiera innych opłat za rozpatrzenie wniosku, a sam formularz wniosku wizowego oraz rejestracja online w systemie e-konsulat nie podlegają opłatom.

   

   

  Możliwość składania wniosków o wydanie wizy w mieście Ho Chi Minh (HCMC)

   

   

  Na mocy umowy o reprezentacji wizowej zawartej z Węgrami, począwszy od kwietnia 2017 r. Konsulat Generalny Węgier w mieście Ho Chi Minh reprezentuje Polskę w zakresie rozpatrywania wniosków o wydanie wiz Schengen w okręgu konsularnym na obszarze terytorialnym obejmującym następujące miasta i prowincje Wietnamu: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Hồ Chí Minh City, Long An, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Cần Thơ, Trà Vinh, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau.

   

  Osoby zamieszkałe na ww. obszarze mogą składać wnioski o wydanie wizy Schengen w KG Węgier mieszczącym się pod adresem:

  LIM Tower, 9-11 Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1
  Thành phố Hồ Chí Minh

  Tel. +84 (028) 3622 1001
  https://hcmc.mfa.gov.hu/vie (strona jedynie w języku wietnamskim i węgierskim)

   

  UWAGA:

  Wyłączenia od reprezentacji (wymagające bezwzględnie złożenia wniosku wizowego w Ambasadzie RP w Hanoi):

  - cel pobytu – wykonywanie płatnej działalności /pracy;

  - wizy o ograniczonej ważności terytorialnej (LTV).

   

  W przypadku pytań dotyczących niezbędnych formalności, wymaganych działań i innych informacji dotyczących procesu wnioskowania o wizę Schengen w ramach reprezentacji wizowej, prosimy o bezpośredni kontakt z KG Węgier.

   

  UWAGA:

  Wprowadzenie możliwości składania wniosków o wydanie wiz Schengen w KG Węgier w mieście Ho Chi Minh nie wyklucza możliwości ich składania w urzędzie konsularnym Ambasady RP w Hanoi na dotychczasowych zasadach.

   

  Jednocześnie uprzejmie zwracamy uwagę, że jedynym urzędem przyjmującym wnioski o wydanie wiz krajowych jest Ambasada RP w Hanoi.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: