close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • POMOC KONSULARNA

 • Każdy obywatel polski przebywający za granicą i znajdujący się w nagłej sytuacji losowej (wypadek, aresztowanie, nagłe zachorowanie, itp.) może zwrócić się do Konsula RP z prośbą o pomoc konsularną. Konsul zawsze może powiadomić o zaistniałych zdarzeniach rodzinę w Polsce oraz wystąpić do władz miejscowych z prośbą o informacje. Niemniej jednak konsul może wykonywać swoje funkcje jedynie w ramach określonych umowami międzynarodowymi oraz prawem i zwyczajami państwa urzędowania i nie ma możliwości domagania się, aby miejscowe władze traktowały polskich obywateli lepiej niż traktują obywateli własnego państwa. Konsul może podjąć interwencję tylko po uzyskaniu przez niego informacji o zaistniałym zdarzeniu.


  Co może dla polskiego turysty uczynić konsul?

  Jeżeli zostanie zgubiony paszport lub inne dokumenty zostaną skradzione, konsul sprawdza tożsamość poszkodowanej osoby i może wystawić paszport tymczasowy na powrót do Polski.

  W przypadku utraty pieniędzy:

  • Konsul może pośredniczyć w skontaktowaniu się z rodziną lub przyjaciółmi w Polsce,
  • Konsul wypłaci na miejscu kwotę przekazaną przez rodzinę lub przyjaciół na konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie,
  • Jeżeli utrata pieniędzy nastąpiła w wyniku napadu rabunkowego lub kradzieży, na co jest potwierdzenie z policji.

  Dodatkowo w przypadku aresztowania konsul może:

  • powiadomić rodzinę o fakcie aresztowania,
  • wystąpić i uzyskać informacje o przyczynach zatrzymania, czasie trwania procedury sądowej, a także ewentualnych możliwościach zwolnienia,
  • dostarczyć listę adwokatów (wyboru dokonuje wyłącznie osoba zatrzymana),
  • odwiedzać w więzieniu i utrzymywać kontakt w inny sposób.
  W przypadku śmierci obywatela polskiego za granicą konsul służy pomocą przy załatwieniu formalności
  na miejscu oraz zawiadamia krewnych lub przyjaciół w Polsce.

   

   

  Jakich czynności konsul nie może wykonać?

  • Prowadzić spraw w charakterze adwokata oraz angażować prawników (dostarcza wyłącznie listę adwokatów cieszących się zaufaniem urzędu konsularnego).
  • Płacić za obywatela grzywien, mandatów, długów hotelowych, kosztów sądowych oraz kosztów leczenia.
  • Świadczyć usługi, które wykonują biura turystyczne, linie lotnicze, banki oraz towarzystwa ubezpieczeniowe.
  • Załatwiać zakwaterowanie lub uzyskiwać zgodę na wykonywanie pracy.
  • Podejmować działań niezgodnych z zasadami etyki oraz sprzecznych z prawem kraju urzędowania oraz polskim.

   

  UWAGA:

  W sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji konsula poza godzinami urzędowania (np. zgony, wypadki komunikacyjne), prosimy o kontakt z konsulem dyżurnym. Konsul dużurny nie udziela informacji dot. standardowych czynności konsularnych (np. sprawy wizowe, prawne, paszportowe). Odpowiedzi na te pytania należy szukać na stronie internetowej urzędu lub w godzinach pracy urzędu konsularnego pod adresem mailowym hanoi.amb.wk@msz.gov.pl.

   

  Alarmowy telefon dyżurny, całodobowo: +84 988 017 475

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: