close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • OPŁATY KONSULARNE

  • Opłaty za czynności konsularne

   (najczęściej stosowane)

    

   opłaty paszportowe:

    

    

  1

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku, potwierdzenie danych osobowych oraz wydanie paszportu.

  2 640 000

  2

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku, potwierdzenie danych osobowych oraz wydanie paszportu tymczasowego.

    960 000

   

  opłaty wizowe

   

  1

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie każdego rodzaju wizy.

  1 440 000

   

   

   

  Opłaty za czynności prawne

   

  1

  Legalizacja dokumentu.

    720 000

  2

  Uwierzytelnienie dokumentu.

    720 000

   

   

  3

  Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język obcy lub z języka obcego na język polski - za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia.

  2 160 000

  4

  Sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język obcy lub z języka obcego na język polski - za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia.

     720 000

  5

  Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język obcy lub z języka obcego na język polski dokumentów stanu cywilnego lub innych dokumentów o treściach o powtarzalnych- za każdy dokument.

     720 000

  6

  Poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub fotokopii z okazanym oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem tego dokumentu- za każdy dokument.

     720 000

  7

  Poświadczenie własnoręczności podpisu lub znaku ręcznego- za każdy dokument.

    720 000

   

   

   

  8

  Wydanie innego zaświadczenia.

      720 000

  9

  Dokonanie czynności wymienionej w taryfie w trybie pilnym (dotyczy tylko czynności prawnych).

     720 000

   

  Opłaty za czynności z zakresu stanu cywilnego

   

  1

  Przygotowanie dokumentacji w sprawie zawarcia związku małżeńskiego przed konsulem, sporządzenie protokołu ze złożenia oświadczeń o wstąpienie w związek małżeński, zorganizowanie uroczystości w urzędzie konsularnym oraz doręczenie odpisu aktu małżeństwa.

  12 000 000

  2

  Przygotowanie dokumentacji dot. wpisania zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego oraz doręczenie odpisu sporządzonego na tej podstawie polskiego aktu stanu cywilnego.

  1 200 000

  3

  Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa.

  1 200 000

  4

  Wykonanie innej czynności z zakresu stanu cywilnego.

     720 000

   

   

  Opłaty za czynności obywatelskie

   

   

  1

  Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego lub wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

  8 640 000

  2

  Przyjęcie i opracowanie wniosku o stwierdzenie przez wojewodę posiadania obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji w tej sprawie.

  1 980 000

  3

  Wykonanie innych czynności z zakresu obywatelstwa polskiego.

     720 000

   

   

  UWAGA!

  Opłata powinna być uiszczana osobiście przez aplikanta. Poza wyżej wymienionymi, w poszczególnych sprawach nie pobierane są żadne opłaty dodatkowe. Każdorazowo przy uiszczaniu opłaty, aplikant otrzymuje kwit kasowy z sumą jaka została pobrana.

  Opłaty przyjmowane są tylko w walucie miejscowej - dongach wietnamskich (VND).

  Kurs na dzień 1.08.2015 r. to 24.000 VND = 1 EUR

   

  Pełna taryfa opłat konsularnych (pdf)


  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (pdf)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: