close

 • Trung thành với Tổ quốc tôi, Cộng hòa Ba Lan
 • Viết tắt
 • ĐẠI SỨ QUÁN
  Đại sứ quán nước Cộng hoà Ba Lan tại Hà Nội

   

  Đại sứ quán nước Cộng hoà Ba Lan tại Hà Nội

  Số 3 Chùa Một Cột, Hà Nội

  Tel.   (0084 24) 384 520 27

  Fax   (0084 24) 382 369 14

   

  Đại sứ
   
     

  ĐẠI SỨ Wojciech Gerwel