close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • 12 grudnia 2014

  Ambasada Polska w Hanoi sprzedaje, w trybie publicznego przetargu pisemnego, używaną Toyotę Camry.

  Szczegóły dotyczące samochodu:
  - Samochód: Toyota Camry 2.4 WT-i
  - Rok produkcji: 2003
  - Skrzynia biegów: automatyczna
  - Nadwozie: sedan, 5 miejsc
  - Silnik: 2,4 l
  - Przebieg: ok. 70 000 mil
  - Kolor: czarny
  - Nr nadwozia: JTDBE32KG630233993
  - Paliwo: benzyna
  - Stan: dobry

   

  Samochód można oglądać w siedzibie Ambasady Polskiej, ulica 3 Chua Mot Cot między 09:00
  a 12:00 od 15 do 24 grudnia 2014 w dni robocze po wcześniejszym umówieniu terminu (tel. 38452027). Samochód jest sprzedawany w obecnym stanie, sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu. Formularze przetargowe dostępne są w recepcji Ambasady lub po kliknięciu w niniejszy odnośnik.

   

  Formularz przetargowy musi być dostarczony w zaklejonej kopercie oznaczonej „przetarg na samochód”  i zaadresowany:

  Komisja Przetargowa,
  Ambasada Polska,
  3 Chua Mot Cot, Hanoi
  do godziny 12:00 5 stycznia 2015. Oferty złożone po tym terminie nie zostaną przyjęte.

   

  Niepełna lub niepodpisana oferta zostanie odrzucona. Niewpłacenie wadium jest również powodem do automatycznego odrzucenia oferty.

  Uczestnicy przetargu nie mogą testować ani prowadzić samochodu.

  Samochód jest sprzedawany pod warunkiem, że wszystkie wymagane przez władze Wietnamu cła
  i podatki, jeśli takie mają zastosowanie, będą opłacone przez kupującego. Samochód zostanie przekazany kupującemu wyłącznie po wypełnieniu przez niego wszystkich podatkowych i administracyjnych zobowiązań wynikających z procedur sprzedaży samochodu.

  Jeśli nabywca korzysta z przywileju zwolnienia z podatku, musi przedstawić na to dowód i udostępnić sprzedającemu odpowiednie dokumenty konieczne do zmiany rejestracji samochodu.

   

  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium. Wadium wynosi  200,- USD w gotówce, płatne w kasie Ambasady w godzinach 09:00-12:00 w dniu złożenia oferty.


  W  przypadku, gdy uczestnik nie wygra przetargu, wadium zostanie mu zwrócone.
  W przypadku, gdy uczestnik wygra przetarg, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny.
  W przypadku, gdy uczestnik wygra przetarg, ale odmówi kupna samochodu, wadium nie zostanie zwrócone.

   

  Cena wywoławcza wynosi 2500,-USD. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 stycznia 2015 r. Samochód zostanie sprzedany oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę. Wpłaconą przez niego kwotę wadium zaliczy się na poczet ceny.  Pozostali oferenci będą mogli odebrać wpłacone wadium w kasie Ambasady.

   

  W przypadku zgłoszenia tej samej najwyższej ceny przez kilku oferentów, przetarg będzie kontynuowany w formie aukcji. Nabywca zobowiązany jest do podpisania umowy i zapłaty kwoty przetargowej w kasie Ambasady w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Po otrzymaniu kwoty przetargowej Ambasada Polska przekaże dokumenty samochodu nabywcy  w celu opłaceniu cła
  i podatków.

   

  Sprzedający może zamknąć przetarg w każdej chwili bez rozstrzygnięcia i bez podawania przyczyn.

  15320788354_bdab3676f2_k
  15322359023_2d64db00a7_k
  15322367803_2b1f7c2a95_k
  15754778310_af5cdd6dbe_k
  15755578838_eaae126749_k
  15757256847_e2b69d0871_k
  15757304707_3c5722027e_k
  15757596107_ac6e02e538_k
  15917191476_3c9b1e3a4f_k
  15942995405_27f0806e34_k
  15755570258_a84fa91d4f_k

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: