close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • UDZIELENIE PEŁNOMOCNICTWA

 • Udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia)

   

  Osoby chcące udzielić pełnomocnictwa osobie mieszkającej w Polsce do dokonania czynności prawnej w ich imieniu (np. do zakupu samochodu, wymeldowania, korzystania z konta bankowego etc.) mogą to zrobić podpisując takie upoważnienie przed konsulem. W tym celu osoba udzielająca pełnomocnictwa powinna przyjść do urzędu konsularnego zabierając ze sobą ważny dowód tożsamości (polski paszport lub dowód osobisty, ewentualnie paszport innego kraju, którego obywatelstwo posiada) oraz przygotowany wcześniej (samodzielnie) dokument zawierający treść pełnomocnictwa. Konsul poświadczy własnoręczność podpisu na udzielanym pełnomocnictwie.

   

  Opłata zgodnie z Tabelą opłat konsularnych.

   

  Wizyty w ww. sprawach są możliwe bez zapisów, we wtorki w godzinach 08:00-12:00.

   

  UWAGA: W przypadku pełnomocnictwa do dokonania czynności prawnej, dla której zastrzeżona została w przepisach szczególna forma prawna (np. przeniesienie własności nieruchomości może być dokonane jedynie w formie aktu notarialnego) pełnomocnictwo może zostać udzielone jedynie w tej samej formie prawnej (pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego). Możliwość dokonania czynności sporządzenia aktu notarialnego przez konsula jest ograniczona i uzależniona od uzyskaniu odrębnego upoważnienia do dokonania tej czynności notarialnej od Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Spraw Zagranicznych, na podstawie przesłanego i zaakceptowanego przez Ministrów projektu upoważnienia w formie aktu notarialnego.

   

  W związku z powyższym w praktyce osoba chcąca udzielić pełnomocnictwa pozwalającego osobie upoważnionej na podejmowanie w interesie i na rzecz mocodawcy (czyli osoby udzielającej pełnomocnictwa) czynności faktycznych lub prawnych, może skorzystać z formy udzielenia takiego pełnomocnictwa za pośrednictwem notariusza. Potwierdzony lub sporządzony przez notariusza dokument należy zalegalizować, więcej:  Legalizacja dokumentu urzędowego.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: