close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WIZA BIZNESOWA

 • Lista wymaganych dokumentów
  dla osób ubiegających się o wizę jednolitą Schengen (C/04) w celu biznesowym

  Wiza biznesowa jest wizą, krótkoterminową, jednolitą Schengen z okresem ważności maksymalnie 90 dni. Wydawana jest wyłącznie w celu realizacji wizyt o charakterze gospodarczym, na zaproszenie podmiotu mającego siedzibę w Polsce.

   

  1. wypełniona aplikacja wizowa z załączonymi fotografiami (2 szt.);
  2. paszport (z datą ważności upływającą nie wcześniej niż 90 dni po upływie ważności wizy);
  3. kserokopia wszystkich stron w paszporcie zawierających jakiekolwiek wpisy;
  4. ubezpieczenie ważne na cały obszar państw Strefy Schengen i na cały, zamieszczony w aplikacji, okres pobytu w państwach Strefy Schengen na kwotę minimum 30 tys. EUR;
  5. zaproszenie wystawione przez firmę w Polsce określające cel przyjazdu i program wizyty;
  6. dokumenty potwierdzające legalną działalność gospodarczą w Wietnamie pracodawcy aplikanta;
  7. umowa o pracę z aplikantem;
  8. potwierdzenie rezerwacji opłacenia mijesc noclegowych;
  9. potwierdzenie rezerwacji biletów lotniczych w obie strony.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: