close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WIZA TURYSTYCZNA

 • Lista wymaganych dokumentów
  dla osób ubiegających się o wizę jednolitą Schengen (C/01) w celu turystycznym

   

  Wiza turystyczna, jest wizą pobytową, krótkoterminową Schengen, uprawniającą do wjazdu i pobytu na terytorium wszystkich państw Strefy Schengen przez okres do 90 dni.

  1. wypełniona aplikacja wizowa z załączonymi fotografiami (2 szt.);

  2. paszport (z datą ważności upływającą nie wcześniej niż 90 dni po upływie ważności wizy);

  3. kserokopia wszystkich stron w paszporcie zawierających jakiekolwiek wpisy;

  4. ubezpieczenie ważne na cały obszar państw Strefy Schengen i na cały, zamieszczony w aplikacji, okres pobytu w państwach Strefy Schengen, na kwotę minimum 30 tys.EUR

  5. imienne potwierdzenie w zorganizowanej imprezie turystycznej w Polsce;

  6. dokładny program wizyty;

  7. potwierdzenie rezerwacji i opłacenia miejsc noclegowych;

  8. potwierdzenie rezerwacji biletów lotniczych w obie strony;

  9. dokumenty potwierdzające legalną działalność gospodarczą w Polsce podmiotu organizującego imprezę turystyczną.

  10. dokumenty potwierdzające silne więzi z Wietnamem osoby wnioskującej o wizę, np. umowa o pracę na czas nieokreślony u pracodawcy na terytorium Wietnamu, akt własności nieruchomości na terytorium Wietnamu itp.;

  11. aktualny wyciąg z konta bankowego wraz z historią operacji z co najmniej 3 ostatnich miesięcy lub inny dokument potwierdzający wysokość dochodów wnioskodawcy oraz ilość posiadanych środków materialnych; 

   Ponadto:
   aplikant przechodzi osobistą rozmowę z Konsulem w Konsulacie RP w Hanoi w umówionym uprzednio terminie

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: