close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WIZA W CELU ODWIEDZIN

 • Lista wymaganych dokumentów
  dla osób ubiegających się o wizę jednolitą Schengen (C/02) w celu odwiedzin

  Wiza w celu realizacji rejestrowanego w polskim Urzędzie Wojewódzkim zaproszenia jest wizą pobytową, krótkoterminową, jednolitą Schengen z okresem ważności maksymalnie 90 dni. Wydawana jest wyłącznie w celu odwiedzin najbliższej rodziny, bądź osób spoza rodziny, z którym łączą aplikanta szczególnie silne więzi.

  1. wypełniona aplikacja wizowa z załączonymi fotografiami (2 szt.);
  2. paszport (z datą ważności upływającą nie wcześniej niż 90 dni po upływie ważności wizy);
  3. kserokopia wszystkich stron w paszporcie zawierających jakiekolwiek wpisy;
  4. ubezpieczenie ważne na cały obszar państw Strefy Schengen i na cały, zamieszczony w aplikacji, okres pobytu w państwach Strefy Schengen, na kwotę minimum 30 tys. EUR
  5. imienne zaproszenie zarejestrowane w Urzędzie Wojewódzkim, właściwym dla miejsca zamieszkania osoby zapraszającej;
  6. dokumenty potwierdzające silne więzi z Wietnamem osoby wnioskującej o wizę, np. umowa o pracę na czas nieokreślony u pracodawcy na terytorium Wietnamu, akt własności nieruchomości na terytorium Wietnamu itp.;
  7. aktualny wyciąg z konta bankowego wraz z historią operacji za okres 3 ostatnich miesięcy lub inny dokument potwierdzający wysokość dochodów wnioskodawcy oraz wielkość posiadanych środków materialnych;
  8. dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa osoby zapraszającej z zapraszaną lub zgoda na pobyt i zamieszkanie osoby nie będącej krewnym potwierdzona notarialnie.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: