close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WIZA W CELU UDZIAŁU W IMPREZACH SPORTOWYCH, KULTURALNYCH, SZKOLENIOWYCH I NAUKOWYCH

 • Lista wymaganych dokumentów
  dla osób ubiegających się o wizę jednolitą Schengen (C/03, C/08, C/11, C/12, C/13) w celu udziału w szkoleniach, konferencjach, sympozjach naukowych, imprezach kulturalnych lub sportowych

  Wiza powyższego typu, jest wizą pobytową, krótkoterminową Schengen, uprawniającą do wjazdu i pobytu na terytorium wszystkich państw Strefy Schengen przez okres do 90 dni.

  1. wypełniona aplikacja wizowa z załączonymi fotografiami (2 szt.);
  2. paszport (z datą ważności upływającą nie wcześniej niż 90 dni po upływie ważności wizy);
  3. kserokopia wszystkich stron w paszporcie zawierających jakiekolwiek wpisy;
  4. ubezpieczenie ważne na cały obszar państw Strefy Schengen i na cały, zamieszczony w aplikacji, okres pobytu w państwach Strefy Schengen na kwotę minimum 30 tys. EUR;
  5. imienne zaproszenie od podmiotu, organizatora imprezy;
  6. dokładny cel i program wizyty;
  7. dokument potwierdzający miejsce zakwaterowania i źródło utrzymania podczas pobytu w Polsce;
  8. dokumenty potwierdzające działalność naukową, sportową, artystyczną bądź inną związaną z celem wyjazdu;

  Ponadto nieobligatoryjnie:

  1. aktualny wyciąg z konta bankowego wraz z historią operacji z ostatnich 3 miesięcy lub inny dokument potwierdzający wysokość dochodów wnioskodawcy oraz wielkość posiadanych środków materialnych;
  2. dokument potwierdzający silne więzi z krajem pochodzenia (akt właśności nieruchomości, stała umowa o pracę itp.).

  Ponadto:

  • aplikant przechodzi osobistą rozmowę z Konsulem w Konsulacie RP w Hanoi w umówionym uprzednio terminie

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: