close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WYBRANE WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W STOSUNKACH DWUSTRONNYCH PL-VN

 • Wybrane ważniejsze wydarzenia w stosunkach dwustronnych polsko-wietnamskich

   

   

  3 II 1950

  Polska uznała Demokratyczną Republikę Wietnamu

  4 II 1950

  Nawiązano stosunki dyplomatyczne na szczeblu Ambasad między Polską a DRW

  21 VII 1954

  Na mocy Układów Genewskich Polska została członkiem Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli nad wykonaniem warunków w Wietnamie, Laosie i Kambodży.

  19 XII 1954

  Przylot do Hanoi pierwszego polskiego ambasadora Tomasza Piętki

  18 VII 1955

  Otwarcie Ambasady DRW w Warszawie

  3-7 IV 1957

  W DRW przebywała polska delegacja rządowa z Premierem Józefem Cyrankiewiczem na czele. Podczas wizyty podpisana została umowa o współpracy kulturalnej między PRL i DRW.

  21-5 VII 1957

  Na zaproszenie Rady Państwa i rządu PRL przebywał w Polsce z wizytą Prezydent DRW - Ho Chi Minh.

  17-23 VII 1961

  W Polsce przebywała delegacja DRW, której przewodniczył Premier Pham Van Dong.

  27 I 1973

  W Paryżu zostało podpisane Porozumienie o zaprzestaniu wojny i przywróceniu pokoju w Wietnamie. Na mocy tego porozumienia Polska została członkiem Międzynarodowej Komisji Kontroli i Nadzoru w Wietnamie.

  23-28 VII 1973

  W Polsce przebywała z wizytą oficjalną delegacja DRW, której przewodniczył Premier Pham Van Dong. Na zakończenie wizyty podpisane zostały dokumenty dotyczące współpracy gospodarczej i naukowo- technicznej między obydwoma krajami.

  23 IX 1977

  Przebywający w Nowym Jorku na XXXII sesji ZO ONZ Minister Spraw Zagranicznych PRL Emil Wojtaszek spotkał się z wicepremierem, ministrem spraw zagranicznych SRW - Nguyen Duy Trinhem. Minister E. Wojtaszek złożył gratulacje w związku z przyjęciem SRW do ONZ.

  17-23 II 1978

  W Wietnamie przebywał z oficjalną wizytą Minister Spraw Zagranicznych Emil Wojtaszek.

  1 VII 1980

  W Warszawie dokonano wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji konsularnej między PRL i SRW, podpisanej w Hanoi 27.IX.1979 r.

  1 X 1980

  Uczestniczący w XXXIV sesji ZO ONZ w Nowym Jorku Minister Spraw Zagranicznych PRL Józef Czyrek spotkał się z ministrem spraw zagranicznych SRW - Nguyen Co Thachem.

  2-5 XI 1980

  Z wizytą oficjalną przebywał w Polsce Minister Spraw Zagranicznych SRW - Nguyen Co Thach. Odbyły się polsko-wietnamskie rozmowy plenarne.

  20 XII 1982

  Utworzenie w Warszawie Towarzystwa Przyjaźni Polsko - Wietnamskiej.

  X 1990

  Podpisanie porozumienia o współpracy między Ministerstwami Edukacji obu krajów.

  28-29 V 1992

  Wizyta w Polsce Ministra Spraw Zagranicznych Nguyen Manh Cama. Podpisano umowę o współpracy kulturalnej między SRW i RP.

  28 II - 2 III 1996

  Wizytę w Wietnamie złożyła delegacja Senatu RP z Marszałkiem Adamem Struzikiem na czele.

  20-22 V 1997

  Oficjalna wizyta Premiera Vo Van Kieta w Polsce. Polska zadeklarowała gotowość udzielenia Wietnamowi 70 mln USD kredytu na modernizację stoczni w Ha Long. Przy tej okazji wiceministrowie SZ podpisali protokół o współpracy między MSZ-tami obu krajów.

  6 VI 1998

  Podpisanie umowy międzyrządowej o udzieleniu Wietnamowi kredytu w wysokości 70 mln USD na modernizację przemysłu stoczniowego.

  III 1999

  Wizyta w Wietnamie Prezydenta RP, Aleksandra Kwaśniewskiego.

  18 VII 2000

  Podpisanie protokołu w sprawie obowiązywania umów dwustronnych między RP i SRW.

  28-30 IX 2003

  Wizyta w Wietnamie delegacji Senatu RP z Marszałkiem Longinem Pastusiakiem.

  13-15 X 2003

  Wizyta w Polsce Prezydenta SRW, Tran Duc Luong.

  22 IV 2004

  Podpisanie umowy o readmisji.

  7-9 X 2004

  Udział Premiera Marka Belki w szczycie ASEM 5 w Hanoi.

  15-19 I 2005

  Oficjalna wizyta delegacji Premiera RP, Marka Belki w Wietnamie. Podpisanie umów o współpracy między Ministerstwami Rolnictwa oraz Ministerstwami Edukacji.

  10 IX 2006

  Podczas VI Szczytu ASEM w Helsinkach Premier Jarosław Kaczyński spotkał się z Premierem SRW, Nguyen Tan Dungiem.

  14-15 IX 2007

  Oficjalna wizyta Premiera SRW, Nguyen Tan Dunga w Polsce.

  25-26 V 2009

  Wizyta w Wietnamie Ministra Spraw Zagranicznych RP, Pana Radosława Sikorskiego. Wizyta bilateralna
  i udział w IX spotkaniu Ministrów Spraw Zagranicznych państw ASEM.

  10-13 VI 2009

  Wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld przebywał z wizytą w Wietnamie.

  16 IX 2009

  Wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld spotkał się z przebywającym w Warszawie wiceministrem rolnictwa i rozwoju wsi Wietnamu Vu Van Tamem oraz przedstawicielami Ministerstwa Przemysłu i Handlu Wietnamu.

  30 XI – 6 XII 2009 Wizyta Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego w Wietnamie. Głównym celem wizyty była promocja polskich towarów na rynku wietnamskim.

  9-10 IX 2010

  Z oficjalną wizytą w Wietnamie przebywała polska delegacja, której przewodniczył premier RP Donald Tusk. Spotkał się m.in. z prezydentem Wietnamu Ngyuenem Minh Trietem. Rozmowę zdominowały kwestie współpracy gospodarczej. W czasie wizyty podpisano m.in. międzyresortową umowę o współpracy w dziedzinie obronności.

  22-23 IX 2011

  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Beata Stelmach i Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Rafał Baniak przewodniczyli polskiej delegacji przebywającej w Wietnamie. W drugim dniu pobytu odbyło się w Hanoi II Polsko-Wietnamskie Forum Gospodarcze, w którym wzięło udział 30 firm z Polski i 190 reprezentujących SRW.

  7-9 X 2012

  W Socjalistycznej Republice Wietnamu przebywała delegacja Ministerstwa Środowiska, której przewodniczyła Podsekretarz Stanu Beata Jaczewska. W trakcie pobytu odbyło się III Polsko-Wietnamskie Forum Ochrony Środowiska.

  15-18 XII 2012

  Na zaproszenie Przewodniczącego Komitetu Spraw Zagranicznych Zgromadzenia Narodowego Socjalistycznej Republiki Wietnamu Tran Van Hanga z wizytą w Wietnamie przebywała delegacja Prezydium Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP.

  12 VIII 2013

  Minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak spotkał się z przebywającym z wizytą w Polsce ministrem obrony Wietnamu gen. Phung Quang Thanh`em. Głównymi tematami rozmów były wzajemne wojskowe relacje dwustronne i wielostronne, a także możliwości wzmocnienia współpracy w dziedzinie edukacji obronnej i bezpieczeństwa.

  16-19 XII 2013

  Z wizytą w Wietnamie przebywał wicemarszałek Sejmu RP Jerzy Wenderlich.

  10-13 VI 2014

  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Katarzyna Kacperczyk przewodniczyła polskiej misji gospodarczej przebywającej w Socjalistycznej Republice Wietnamu. W trakcie wizyty odbyło się polsko-wietnamskie forum gospodarcze, w którym uczestniczyli przedstawiciele ponad 50 polskich firm

  25 VII 2014

  Z wizytą w Warszawie przebywał wietnamski wicepremier i minister spraw zagranicznych Pham Binh Minh. W trakcie wizyty wziął udział m.in. w corocznej Naradzie Ambasadorów RP.

  7-8 VIII 2014

  Z oficjalną wizytą w Socjalistycznej Republice Wietnamu przebywał minister obrony narodowej RP Tomasz Siemoniak.

  17 X 2014 Spotkanie premier Ewy Kopacz z premierem Wietnamu Nguyen Tan Dung na marginesie szczytu ASEM w Mediolanie.
  4 II 2015 65-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Wietnamem. Ambasador RP w Hanoi przekazała listy gratulacyjne od Prezydenta, Premiera, Ministra Spraw Zagranicznych oraz Marszałka Sejmu RP do swoich wietnamskich odpowiedników. Uroczystości upamiętniające tą rocznicę trwały przez cały rok.
  27 III – 1 VI 2015 Delegacja polskich parlamentarzystów wzięła udział w 132. sesji Unii Międzyparlamentarnej (IPU) w Hanoi.
  8-9 IV 2015 Wizyta wiceministra spraw zagranicznych Wietnamu Bui Thanh Son w Polsce. Uświetnienie obchodów 65-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Wietnamem oraz konsultacje polityczne z wiceministrem spraw zagranicznych RP Katarzyną Kacperczyk.
  13-15 IV 2015 Wizyta wiceminister gospodarki Grażyny Henclewskiej w Wietnamie wraz z grupą polskiego biznesu. Pani wiceminister była również gościem specjalnym międzynarodowych targów Vietnam Expo 2015.
  8-12 VI 2016 Wizyta wiceprezydent Wietnamu Dang Thi Ngoc Thinh w Warszawie podczas Światowego Szczytu Kobiet. Podczas wizyty spotkania z prezydentem RP Andrzejem Dudą podczas którego pani wiceprezydent przekazała zaproszenie od prezydenta, Tran Dai Quang do odwiedzenia Wietnamu. Ponadto wiceprezydent spotkała się również z premier Beatą Szydło.
  20-25 VI 2016

  Z wizytą w Polsce przebywa delegacja wietnamskich parlamentarzystów pod przewodnictwem wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Uong Chu Luu.

  15 VII 2016 Spotkanie premier Beaty Szydło z premierem Wietnamu Nguyen Xuan Phuc na marginesie szczytu ASEM w Ułan Bator.
  11-12 X 2016 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Joanna Wronecka z wizytą w Hanoi – konsultacje polityczne z wiceministrem spraw zagranicznych Wietnamu Bui Than Son.
  14-16 XII 2016  Wizyta Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Krzysztofa Szczerskiego, w Hanoi.  W jej trakcie minister Szczerski spotkał się z wicepremierem i Ministrem Spraw Zagranicznych Pham Binh Minh oraz szefem Kancelarii Prezydenta SRW Dao Viet Trung.
  27-30 XI 2017 Wizyta Prezydenta Andrzeja Dudy w Wietnamie. W trakcie wizyty spotkał się m.in. z prezydentem Wietnamu Tran Dai Quang, premierem Nguyen Xuan Phuc oraz Sekretarzem Generalnym Komunistycznej Partii Wietnamu Nguyen Phu Trong. Podczas pobytu poza Hanoi odwiedził również miasto Ho Chi Minh, w którym m.in. otworzył Zagraniczne Biuro Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: