close

 • Trung thành với Tổ quốc tôi, Cộng hòa Ba Lan
 • ĐẠI SỨ

 • Wojciech Gerwel là đại sứ nước Cộng hòa Ba Lan tại Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam từ tháng 8 năm 2018.

   

  Ông là nhà ngoại giao chuyên nghiệp. Trước khi nhậm chức đại sứ, ông là tham tán thứ I về nghiên cứu chiến lược tại Vụ Chiến lược Chính sách Ngoại giao, Bộ Ngoại giao, và giữ chức vụ „fellow” tại Trung tâm Sự vụ Quốc tế mang tên Weatherhead, Đại học Tổng hợp Havard. Trước đó, ông đã từng phụ trách phòng thị trường ngoài châu Âu tại Vụ Hợp tác Kinh tế của Bộ Ngoại giao. Từ năm 2007 đến 2014 ông là tham tán kinh tế tại Đại sứ quán Cộng hòa Ba Lan tại Hà Nội.

   

  Trước khi làm việc trong ngành ngoại giao của Ba Lan, ông đã làm việc ở vị trí nhà phân tích tại Center for European Policy Analysis ở Washington, và cũng đã hợp tác với các trung tâm think tank khác của Washington, như Center for Strategic and International Studies. Kinh nghiệm nghề nghiệp của ông còn có cả tư vấn về liên kết bảy bộ lạc người da đỏ ở Canada.

   

  Ông đã tốt nghiệp thạc sĩ tại trường Ngoại vụ thuộc Đại học Tổng Georgetown và cử nhân về lĩnh vực kinh tế & chính trị học tại Đại học Tổng hợp mang tên Simon Fraser ở Vancouver. Ông cũng từng nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chính trị ở Paris và Lester B. Pearson United World College ở Victoria, Canada.

   

  Ông có vợ và con gái. Sử dụng thành thạo tiếng Anh và Pháp, hạn chế hơn với tiếng Đức và Nga.

   

  Print Print Share: