close

 • Trung thành với Tổ quốc tôi, Cộng hòa Ba Lan
 • ĐẠI SỨ QUÁN

 •  

  Đại sứ quán nước Cộng hoà Ba Lan tại Hà Nội

   

  Số 3 Chùa Một Cột, Hà Nội
  Tel. (0084 24) 384 520 27
  Fax. (0084 24) 382 369 14
  Email: hanoi.amb.sekretariat@msz.gov.pl

   


   

  Đại sứ quán làm việc từ Thứ Hai đến thứ Sáu từ 8g00 đến 16g30. Đại sứ quán không làm việc vào các ngày lễ dân tộc của Ba Lan và Việt Nam.

   

  CÁC VẤN ĐỀ LÃNH SỰ:

   

  Lối đi cho khách vào Phòng Lãnh sự là cửa vào trên phố Bà Huyện Thanh Quan.

  Liên quan đến các vấn đề xin visa, đương sự được tiếp vào các ngày từ Thứ Hai đến Thứ Sáu vào các khung giờ đã hẹn trước qua hệ thống e-konsulat.


  Liên quan đến các vẫn đề hợp pháp hóa, đương sự được tiếp vào Thứ Ba từ 8 giờ 00 – 12 giờ 00; về việc hộ chiếu cho công dân có quốc tịch Ba Lan vui lòng hẹn lịch trước qua email hoặc điện thoại.


  Trả hồ sơ xin thị thực vào các ngày Thứ 4, Thứ 5 trong khung giờ từ 15 giờ 30 đến 16 giờ 20, và Thứ 6 trong khung giờ từ 8 giờ 00 đến 12 giờ 00. Vào ngày Thứ 6 trong khung giờ từ 8 giờ 00 đến 12 giờ 00 cũng trả hồ sơ về các vấn đề hợp pháp hóa.


  Phòng lành sự tiếp công dân qua điện thoại từ 15 giờ 00 – 16 giờ 00 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

   

  Về các vấn đề liên quan đến thương mại vui lòng liên hệ:

   

  Văn phòng Đại diện Tổng Cục Đầu tư và Thương mại Ba Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh
  SunWah Tower, Tầng 14, Phòng 1401
  115 Nguyễn Huệ, Quận 1
  Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Điện thoại: +84 28 3821 9990 máy lẻ 104
  Di động:  +84 933 663 653
  Piotr Harasimowicz – Trưởng cơ quan đại diện
  e-mail: piotr.harasimowicz@paih.gov.pl
  Trang web: vietnam.trade.gov.pl

   

  Đại sứ quán làm việc từ Thứ Hai đến thứ Sáu từ 8g00 đến 16g00. Đại sứ quán không làm việc vào các ngày lễ dân tộc của Ba Lan và Việt Nam.

  Liên quan đến các vấn đề xin visa, đương sự được tiếp vào các ngày Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Năm từ 8 giờ 30 – 12 giờ 00 và từ 13 giờ 00 – 15 giờ 00

  Liên quan đến các vẫn đề hợp pháp hóa, đương sự được tiếp vào Thứ Ba từ 8 giờ 30 – 12 giờ 00 và từ 13 giờ 00 – 15 giờ 00.

  Hồ sơ (cả hồ sơ xin visa) được trả vào Thứ Sáu từ 9 giờ 00 – 11 giờ 00.

  Phòng lành sự tiếp công dân qua điện thoại từ 15 giờ 00 – 16 giờ 00 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

  Đại sứ quán làm việc từ thứ hai đến thứ 6 từ 8g00 đến 16g00. Đại sứ quán không làm việc vào các ngày lễ dân tộc của Ba Lan và Việt Nam. Các việc liên quan đến lãnh sự được giải quyết vào các ngày thứ hai, thứ ba và thứ năm từ 8g30 đến 12g00.

   

        Liên quan đến các vấn đề xin visa, đương sự được tiếp vào các ngày Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Năm từ 8 giờ 30 – 12 giờ 00 và từ 13 giờ 00 – 15 giờ 00

   

  Liên quan đến các vẫn đề hợp pháp hóa, đương sự được tiếp vào Thứ Ba từ 8 giờ 30 – 12 giờ 00 và từ 13 giờ 00 – 15 giờ 00.

   

  Trả hồ sơ (cả hồ sơ xin visa) vào Thứ Sáu từ 9 giờ 00 – 11 giờ 00.

  . Đại sứ quán làm việc từ thứ hai đến thứ 6 từ 8g00 đến 16g00. Đại sứ quán không làm việc vào các ngày lễ dân tộc của Ba Lan và Việt Nam. Các việc liên quan đến lãnh sự được giải quyết vào các ngày thứ hai, thứ ba và thứ năm từ 8g30 đến 12g00.

   

        Liên quan đến các vấn đề xin visa, đương sự được tiếp vào các ngày Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Năm từ 8 giờ 30 – 12 giờ 00 và từ 13 giờ 00 – 15 giờ 00

   

  Liên quan đến các vẫn đề hợp pháp hóa, đương sự được tiếp vào Thứ Ba từ 8 giờ 30 – 12 giờ 00 và từ 13 giờ 00 – 15 giờ 00.

   

  Trả hồ sơ (cả hồ sơ xin visa) vào Thứ Sáu từ 9 giờ 00 – 11 giờ 00.

       

   


  Show Poland MFA on a larger map

  Print Print Share: