close

  • Trung thành với Tổ quốc tôi, Cộng hòa Ba Lan
  • THÔNG TIN VÀ THÔNG BÁO LÃNH SỰ

  •  

    Phòng lãnh sự xin thông báo, các lịch hẹn nộp visa cho tháng 5 năm 2019 sẽ được mở lúc 16 giờ 00 giờ địa phương, ngày 15 tháng 4 năm 2019. Xin mời mọi người đăng ký.

    Print Print Share: