close

 • Trung thành với Tổ quốc tôi, Cộng hòa Ba Lan
 • LỆ PHÍ LÃNH SỰ

 • LỆ PHÍ THỊ THỰC

   

   

  1

  Nhận và xét duyệt hồ sơ xin thị thực.

  1 610 000

   

  CÁC KHOẢN LỆ PHÍ CHO NHỮNG CÔNG VIỆC KHÁC

   

  1

  Công chứng giấy tờ.

  810 000

  2

  Hợp pháp hóa giấy tờ.

  810 000

   

   

  3

  Dịch công chứng từ tiếng Ba Lan sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng Ba Lan - mỗi trang.

  2 410 000

  4

  Kiểm tra và công chứng bản dịch từ tiếng Ba Lan sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng Ba Lan - mỗi trang.

  810 000

  5

  Dịch từ tiếng Ba Lan sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng Ba Lan giấy tờ dân sự hoặc có nội dung giống nhau - mỗi loại giấy tờ.

  810 000

  6

  Phô tô công chứng, sao y bản gốc -  mỗi giấy tờ.

  810 000

  7

  Chứng thực chữ ký hoặc dấu vân tay - mỗi giấy tờ.

  810 000

  9

  Chứng nhận khác

  810 000

                                       

  10             Phụ phí lấy nhanh (chỉ dành cho các vấn đề hợp pháp hóa, công   chứng). 

     810 000

   

  CHÚ Ý!

  Đương sự trực tiếp nộp lệ phí. Ngoài những khoản lệ phí trên, đương sự không phải trả thêm bất kỳ một khoản nào khác. Với mỗi lần nộp lệ phí, đương sự đều nhận được hóa đơn tương ứng với số tiền đã nộp.

  Chỉ thu lệ phí bằng tiền đồng Việt Nam (VND).

   

  Print Print Share: