close

  • Trung thành với Tổ quốc tôi, Cộng hòa Ba Lan
  • NHỮNG TỜ KHAI ĐƯỢC LẤY

  • Trước khi nộp hồ sơ xin visa, phải khai tờ khai online trên trang www.e-konsulat.gov.pl

    Không thể nộp hồ sơ khi khai bằng tay và không được đăng ký vào hệ thống tren.

    Print Print Share: