close

 • Trung thành với Tổ quốc tôi, Cộng hòa Ba Lan
 • NHỮNG YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÔNG DÂN NƯỚC THỨ BA (VIỆT NAM) XIN CƯ TRÚ CÓ THỜI HẠN TRÊN LÃNH THỔ BA LAN

 •  Đơn xin cư trú có thời hạn

  Phòng Lãnh sự Đại sứ quán tại Hà Nội trân trọng thông báo rằng từ ngày 1 tháng 5 năm 2014 Luật Ngoại kiều ký ngày 12 Tháng 12 năm 2013 bắt đầu có hiệu lực. Theo đó không cho phép đương sự nộp đơn xin cư trú có thời hạn thông qua Lãnh sự.

  Đơn xin cư trú có thời hạn phải được đương sự nộp trực tiếp – điều 105 khoản 1 của Luật. Đơn xin cư trú với mục đích đoàn tụ gia đình được người nhà của đương sự đang sinh sống tại Ba Lan thay mặt nộp hộ - điều 168 của Luật.

   

  Print Print Share: