close

 • Trung thành với Tổ quốc tôi, Cộng hòa Ba Lan
 • THÔNG TIN VỀ KHỐI SCHENGEN

 • Ba Lan là thành viên của Liên minh Châu Âu và khối Schengen – lãnh thổ không kiểm soát biên giới giữa các nước trong khối, bao gồm 24 nước. Các nước trong khối thống nhất với nhau một quy định nhập cảnh và cư trú ngắn hạn trên lãnh thổ của mình.
  Để nhập cảnh vào lãnh thổ của khối Schengen công dân nước thứ ba cần phải sở hữu hộ chiếu và thị thực còn giá trị. Đồng thời những đối tượng này cũng phải có đủ các điều kiện sau:

  • chứng minh rõ mục đích chuyến đi và các điều kiện dự định cư trú, nguồn tài chính đủ chi trả cho ăn, ở trong thời gian dự định cư trú, cũng như chi phí cho việc trở về nước hoặc quá cảnh qua nước thứ ba, hoặc có thể sở hữu khoản tài chính trên một cách hợp pháp;
  • không nằm trong danh sách bị từ chối thị thực nhập cảnh;
  • không có tiền án, tiền sự, không gây rối trật tự công cộng, an ninh và quan hệ Quốc tế đã được ký kết giữa các nước.

   Sau khi kiểm soát nhập cảnh tại cửa khẩu, có thể tự do đi lại trên lãnh thổ của khối Schengen.
   Các nước trong khối Schengen cấp thị thực nhập cảnh và cư trú trên lãnh thổ Schengen như sau:

  • thị thực ngắn hạn (C) – cho phép cư trú trên lãnh thổ Schengen đến 90 ngày trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh đầu tiên.
  • thị thực dài hạn (D) có giá trị từ 91 ngày đến 365 ngày và giấy phép cư trú dài hạn riêng của từng nước.
  • Những người nước ngoài có giấy phép cư trú dài hạn của một trong những nước thành viên khối Schengen được phép đi lại không quá 90 ngày trong địa phận của khối Schengen.

   Điều kiện nhập cảnh vào Ba Lan và các nước khối Schengen đối với công dân nước thứ 3 yêu cầu có thị thực (công dân Việt Nam)

   Công dân nước thứ 3 có thể nhập cảnh vào Ba Lan nếu có một trong các giấy tờ sau:

   •           Thị thực Schengen ngắn hạn (C),

   •           Thị thực quốc gia Ba Lan dài hạn (D),

   •           Giấy phép cư trú trên lãnh thổ Ba Lan,

   •           Giấy phép cư trú được cấp bởi một quốc gia khác thuộc Schengen

   Yêu cầu đối với công dân nước thứ ba (Việt Nam) xin cấp thị thực ngắn hạn Schengen (C) hoặc thị thực quốc gia dài hạn (D)

   Người nộp đơn phải trực tiếp đến phòng Lãnh sự nộp đơn đã được đăng ký trước đó trên hệ thống e-konsulat trong giờ làm việc và nộp lệ phí xin visa. Tất cả các ô trong tờ khai phải được khai rõ ràng, bằng chữ cái in hoa. Trong thời gian xét duyệt hồ sơ, người nộp đơn phải để lại hộ chiếu còn giá trị. Hộ chiếu sẽ được trả lại cùng với quyết định của Lãnh sự sau khi quá trình xét duyệt hồ sơ kết thúc.

   Mọi thông tin liên quan đến quá trình xét duyệt hồ sơ sẽ không được cung cấp cho đến khi quá trình xét duyệt kết thúc.

   Tất cả các giấy tờ đi kèm phải được xuất trình bằng bản gốc. Trong hồ sơ xin visa phải nộp kèm bản phôt tất cả các giấy tờ gốc mà sẽ được trả lại cho người nộp. Các giấy tờ bằng tiếng việt phải được dịch sang tiếng anh hoạc tiếng ba lan.

   CHÚ Ý!

   Các yêu cầu trên là yêu cầu bắt buộc nhưng chưa đủ để được cấp visa. Quyết định cuối cùng được ra bởi Lãnh sự sau khi xét duyệt hồ sơ được cung cấp.

    

     Bộ luật Cộng đồng về thị thực Schengen

   Theo Bộ luật Cộng đồng về thị thực Schengen, quy định nộp hồ sơ xin visa như sau:

   1. Đơn xin cấp visa:

  - Có mẫu tờ khai xin visa Schengen mới;

  - Mỗi người xin visa phải nộp tờ khai được khai và ký đầy đủ; người chưa thành niên nộp đơn được ký bởi cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp; điều này có nghĩa là con ghi chung vào hộ chiếu bố/mẹ vẫn phải khai tờ khai riêng và nhận được visa riêng được dán vào hộ chiếu của bố/mẹ;

  - Đối với xin visa quốc gia (D), vẫn áp dụng mẫu tờ khai cũ.

   

  2. Hộ chiếu

  Người nộp đơn xin visa phải xuất trình hộ chiếu còn giá trị, thỏa mãn các điều kiện sau:

  1. còn hạn ít nhất 3 tháng kể từ ngày dự định rời khỏi lãnh thổ các nước Schengen;
  2. còn ít nhất 2 trang trắng;
  3. được cấp trong vòng 10 năm trở lại đây.

  Người xin thị thực phải đến nộp hồ sơ trực tiếp

   

  Print Print Share: